ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОГРАМНИ ОПЕРАТОРИ ПО ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 

 На 14 и 15 януари 2014 г. се проведе обучение за програмни оператори, организирано от Офиса на Финансовия механизъм и Националното координационно звено. Темите включваха анализ на заложените индикатори по програмите, оценка на риска, както и докладване на програмно и национално ниво. Лектори в обучението бяха г-н Алекс Стимпсън, ръководител на отдела за резултати и оценка и г-жа Трине Ериксен, служител по докладване и оценка. Освен информативните презентации, участниците в обучението се включиха в анализа на два специфични случая на програми, по които бяха обсъдени заложените индикатори и очакваните рискове. В края на обучението беше представен и форматът на докладване, който ще бъде използван по програмите и съответно за Националното координационно звено.

Презентациите от обучението можете да откриете в дадените по-долу връзки.

 

 

 

 

Документи
Презентация от обучението Изтеглете файл
Архив с презентации от обучението Изтеглете файл