НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ КВАРТАЛ "ФАКУЛТЕТА"

Повече от 150 деца на възраст между 4 и 6 години от столичния квартал „Факултета“ ще придобиват училищни навици, като част от проект по програмата за деца и младежи в риск на Министерство на образованието и науката. Нещо повече, сред целите на проекта е да се повиши мотивацията на родителите да изпращат децата си на училище и да ги насърчават да участват активно в образователния процес.

Проектът беше открит днес от заместник-министърa на образованието и науката проф. Николай Денков,  г-жа Елизабет Аспакер, министър на Кралство Норвегия по въпросите на Европейското икономическо пространство и ЕС и кмета на община „Красна поляна“ г-н Иван Чакъров.

„Аз самата съм учителка. Инвестирането в образование в най-ранна възраст е приоритет на норвежкото правителство. Изключително важно е повече ромски деца да посещават заниманията в предучилищна възраст, защото това е определящо за бъдещия им успех в училище“, коментира министър Аспакер.

В рамките на проекта, на стойност близо 360 000 евро, са обновени помещения в 75-то ОУ „Тодор Каблешков“, обособени две учебни стаи, кухня и столова, които ще осигурят топъл обяд на децата.