НАД 600 ХИЛЯДИ ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

На 10 април 2013 г. работният план за изпълнение на Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. бе официално одобрен от страните-донори. Целта на Фонда е насърчаване на двустранните отношения между България и страните-донори посредством обмен на опит и добри практики в области от взаимен интерес. Бюджетът по Фонда е в размер на 633 000 EUR, съгласно Споразумението за финансиране на Техническа помощ и Фонд за двустранни отношения на национално ниво, подписано между Националното координационно звено и страните-донори.

В изпълнение на работния план по ФДОНН ще бъдат подкрепени дейности в следните приоритетни области:

  • Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
  • Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2);
  • Предварително дефинирани инициативи в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
  • Предварително дефинирани инициативи, насърчаващи партньорства за научни изследвания, регионално сътрудничество по теми от двустранен интерес, както и инициативи, насочени към засилване на сътрудничеството с междуправителствени организации;
  • Фонд за пътувания във връзка с участие в семинари, конференции по теми в обхвата на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014.

По приоритети 1 и 2 ще бъдат обявени публични покани за набиране на предложения, за които ще научите своевременно от нашия сайт.