НАД 500 ПРОЕКТА ВЕЧЕ СА ФИНАНСИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

11 проекта разделени в 3 тематични панела бяха представени на семинар по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Проектите се изпълняват с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които предоставят на България достъп до 126,6 милиона евро.

Официалните лица на събитието Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България и г-жа Марияна Кордова, директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ и ръководител на Националното координационно звено, поздравиха участниците и пожелаха успех на проектите. Участие в събитието взеха още представители на местните власти, програмни оператори, неправителствени организации и журналисти.

В панел „Общество“ бяха представени проекти по следните програми: „Културно наследство и съвременни изкуства“  с Програмен оператор (ПО) Министерството на културата. Представени бяха два проекта на Столична община, които предвиждат реконструкция на културно-исторически паметници и създаване на дигитализационни центрове.

Програмата „Деца и младежи в риск“ с Програмен оператор Министерството на образованието и науката. По програмата е финансирано изграждането на общо 4 младежки центъра в градовете Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. Включени са още мерки насочени към ремонт на детски градини, обучение на медиатори за работа с роми и ремонт на част от училището в квартал „Факултета“ в гр. София. Господин Георги Тютков, кмет на район Централен, община Пловдив, представи проекта за изграждане на младежки център в гр. Пловдив.

„Фонд за неправителствени организации“ управляван от Институт „Отворено общество“ съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, беше представен с три проекта – за създаване на архив за защитени територии, за провеждане на кампания за обществена почтеност и кампания за кръводаряване.

 

Панел „Правосъдие“  беше представен с проект за предоставяне на първична правна помощ на Националното бюро за правна помощ и един проект на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на МП за подобряване на стандартите в затворите и арестите. В тази област програмите са две - „Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната власт“ с бюджет 3,63 милиона евро. Включени са различни дейности включително обучения и стажове за български съдии, подобряване на предоставяната първична правна помощ и други. „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ е с бюджет 8,6 милиона евро. Основната цел на програмата е подобряване на българската система за изтърпяване на наказанията съгласно съответните международни и европейски стандарти за спазване правата на човека.

 

В панел „Икономика“ бяха включени две програми с екологична насоченост: „Иновации за зелена индустрия“ с бюджет 13,699 милиона евро, с ПО норвежката държавна компания „Иновация Норвегия“ и „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ с ПО Министерството на енергетиката. Програмата  е с бюджет от 13,26 милиона евро. Представени бяха общо три проекта – за строеж на завод за преработка на отпадъчни води за предотвратяване на негативните последици от дейността на фирма “Черкезов“ ООД, за рециклиране на стъклени отпадъци чрез възобновяеми източници на енергия, проект на „Инхом“ ООД, както и втора фазана проекта с бенефициент Комисията за енергийно и водно регулиране за въвеждане на европейски енергиен пазар на електроенергия в България.

 

Всички презентации от събитието можете да изтеглите ТУК и ТУК

Връзка към клипа на Сдружение Самаряни ТУК