МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛУШАМЕ ПРИРОДАТА, ДАВАМЕ РЕШЕНИЯ“

На 13-ти и 14-ти октомври в София се проведе международна конференция „Слушаме природата, даваме решения“ с участието на представители на програмните оператори по програми в сектор околна среда от общо 9 страни – бенефициенти (България, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Португалия, Полша и Словения), представители на държавите донори, бенефициенти и журналисти.

Програмният оператор от българска страна - Министерство на околната среда и водите представи конкретните постижения, резултати и ефект от изпълняваните 38 проекта по двете програми БГ02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и БГ03 „Биологично разнообразие и екосистеми“. „България е една от първите две европейски държави, които извършват картиране на екосистемните услуги“, отбеляза в откриващите си думи г-жа Ивелина Василева – министър на околната среда и водите.

Сред основните цели на събитието беше да разкаже и за добри практики и натрупания опит по изпълнението на програмите заедно с партньорите от Норвежката агенция по околна среда.  Те разказаха защо темата околна среда е важна и какво е за тях сътрудничеството с партньорите по ФМ на ЕИП. „Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство винаги е бил шанс не само да ползваме финансиране, но и опит от най-добрите във всички сфери“, заяви Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика.

Конференцията включваше още посещения на проекти и фото изложба с резултати.