КОНФЕРЕНЦИЯ „РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА“ В РАМКИТЕ НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ

На 12-ти юли в гр. София се проведе международна конференция „Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки“, организирана от Институт „Отворено общество“ – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Събитието беше в рамките на годишната среща на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и включваше представяне на проучване на "Отворено общество" за разпространението на речта на омразата. Участие взеха Н.Пр. г-жа Тове Брувик Вестберг, посланик на Норвегия в Румъния и Молдова и в процес на акредитация за посланик за България, , г-жа Мая Манолова - Омбудсман на България, Европейската агенция за основните права (FRA), Комисията по журналистическа етика, Съвета за електронни медии представители от различни граждански организации и много други.

Свои проекти, реализирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО, представиха Антони Георгиев, председател на Фондация „Фрий спийч интернешънъл“ (НеБългарите), Мария Алкалай от Сдружение „Възможности без граници”, Звезда Ванкова от „Мулти култи колектив“, Цвета Ненова от Сдружение „Европейски пространства 21“ – Русе, която представи проекта „Страдание и спасение: паметта на еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“.

 

Още информация и снимки от събитието можете да откриете на сайта на Програмата за подкрепа на НПО в България и във фейсбук.