КОНФЕРЕНЦИЯ: РЕЧТА НА ОМРАЗАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

На 28.11.2013 г. в х-л Шератон се проведе конференция на тема „Речта на омразата и ролята на гражданското общество“, организирана в рамките на Втората годишна среща за обмен на добри практики между неправителствените организации от България и страните донори, като част от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

„Словото на омразата е престъпление, а не мнение“, заяви във встъплението си г-н Георги Стойчев, Изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“, София – домакин на форума. Той даде думата за откриващо приветствие на г-жа Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и министър на правосъдието, която отбеляза традиционната за българина толерантност и солидарност към хората, изпаднали в беда. Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в София, подчерта, че събитието е важен инструмент за повишаване информираността и толерантността към групите обект на речта на омразата. Приветствие отправи и г-н Джон Келок от Агенцията на Европейския съюз за основните права, който определи езика на омразата, като бариера пред социалното включване в обществото и едно от фундаменталните предизвикателства за ценностите на ЕС. Г-жа Патриция Бранделеро от Офиса на Финансовия механизъм отбеляза множеството добри практики на проекти и дейности насочени срещу речта на омразата, финансирани по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Държавите донори предоставят общо 150 милиона евро за проекти на неправителствени организации в 15 държави бенефициенти.  

Следващите презентации дадоха различни гледни точки по отношение речта на омразата в съвременното общество. Ключов елемент за това бяха статистическите данни, като отправна точка за последващи действия. Обърнато бе внимание и на медийната и интернет средата, където е изключително трудно речта на омразата да бъде ограничена. Представители на Съвета за електронни медии, интернет платформата facebook и Центъра за анализ на социалните медии в Лондон разказаха за своя опит в борбата срещу речта на омразата.

 

Документи
Съобщение за организиране на конференция Изтеглете файл
Програма на конференцията Изтеглете файл