КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Министерството на здравеопазването обявява конкурс за избор на външни експерти за оценка на проектни предложения по следните мерки:

- Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани;

- Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони;

- Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.);

- Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите.

Срокът за кандидатстване е 19 юни 2015 г. Повече информация, включително и документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на програмния оператор ТУК

Пълният текст на обявата, заявление за кандидатстване, декларация и бланка на автобиография можете да откриете по-долу.

Документи
Обява Изтеглете файл
Заявление за кандидатстване Изтеглете файл
Декларация Изтеглете файл
Автобиография Изтеглете файл