КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-014 г. обявява конкурс за избор на външни експерти за оценка на проектни предложения по приоритет 1 „Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск“ и приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“ на Фонда за двустранни отношения на национално ниво. Документите за кандидатстване може да изтеглите от тук.

Документи
Обява Изтеглете файл
Заявление Изтеглете файл
Декларация Изтеглете файл
Модел на автобиография Изтеглете файл