В БРЮКСЕЛ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПРОГРАМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 6 ПРОГРАМИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 6 ПРОГРАМИ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

Набирането на проектни предложения ще започне след одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което се очаква в периода юни-септември 2012 г.

Съгласно Регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009 - 2014 г. програмните оператори в съответните ресорни министерства изготвиха и представиха в Брюксел програмните предложения съответно за 6 програми по ФМ на ЕИП и 6 програми по Норвежкия финансов механизъм.

Програмните предложения засягат следните области: :

За Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство:

ПО 1 - Интегрирано управление на морските и вътрешни води;

ПО 2 - Биоразнообразие и екосистеми;

ПО 5 и 6 - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;

ПО 11 - Деца и младежи в риск;

ПО 16 и 17 - Консервация и възстановяване на културното и природно наследство;

ПО 19 - Фонд за стипендии

За Норвежкия финансов механизъм:

ПО 21 - Иновации за зелена индустрия;

ПО 25 - Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между страната-бенефициент и Норвежки публични институции, местни и регионални власти;

ПО 29 - Домашно насилие и насилие, основано на полов признак;

ПО 30 - Сътрудничество в областта на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност;

ПО 31 - Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система и

ПО 32 - Корективни услуги, вкл. без прилагане на мерки за задържане.

Набирането на проектни предложения ще започне след одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което се очаква в периода юни - септември 2012 г. До момента е одобрена една програма по ПО 22 - Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог, по която вече приключи набирането на проектни предложения. Очаква се стартиране и на Фонда за неправителствени организации през м. септември 2012 г.

Информация относно одобрението на програмите и стартирането на набирането на проектни предложения ще бъде публикувана редовно на Интернет-сайта на Националното координационно звено: http://www.eeagrants.bg/ (раздел: Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм), както и на сайтовете на съответните програмни оператори.