ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ФМ НА ЕИП И НФМ

Информираме всички потенциални бенефициенти по програма „Културно наследство и съвременни изкуства“, че Министерството на културата, Националното координационно звено и Посолството на Кралство Норвегия в София не са упълномощавали конкретни консултанти, които да представляват страните-донори при изпълнението на програмата.

Същото се отнася и за всички останали програми, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.