Информация относно получените проектни предложения в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия“

Крайният срок за представяне на проектни предложения в рамките на втората покана по Програма „Иновации за зелена индустрия“ изтече на 9 април 2014 г.

Иновация Норвегия е получила 33 проектни предложения по фокусна област „Инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност“.

Общата стойност на получените проекти е 12 857 706 евро.

14 от проектни предложения са с норвежки партньори.