ИЗЛЕЗЕ БРОЙ ВТОРИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БЮЛЕТИН

Изданието събира на едно място актуална информация по изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ, както и поглед отблизо към конкретни програми, проекти и събития. Нашата амбиция, освен да Ви държим в течение на всичко случващо се, е да Ви помогнем да намерите свеоето място сред бенефициентите.