ИЗДАНИЕ С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ

Програмата за подкрепа на НПО в България представи "Кратки разкази за добри дела". Сбърникът съдържа вдъхновяващи примери на успешно реализирани в рамките на Програмата проекти. "Представяме ви добри практики в кратки разкази за добри дела, приемайки, че общото между повечето познати определения за добра практика е наличието на стратегии, подходи и/или дейности, за които в резултат на анализ и оценка е установено, че са ефективни, ефикасни, устойчиви и/или по някакъв начин приложими и занапред в други сфери и че с висока степен на достоверност са довели до постигането на желан резултат, както и че вдъхновяващите истории за вложени усилия и постигнати резултати от хора, обединени от дадена кауза и изпълнили добросъвестно ангажиментите си към финансиращата организация, в повечето случаи тежат достатъчно сами по себе си", пише в предговора към изданието програмният мениджър Елица Маркова. 

Книгата съдържа примери както за високоекспертни инициативи, така и за цветни и вкусни проекти; проекти в непосредствена близост до нуждаещите се от тях, но и множество виртуални платформи; арт-инсталации за преживяване на различното, но и проекти, осигуряващи личен досег с непознатото. 

Сборникът "Кратки разкази за добри дела" може да бъде изтеглен оттук.