ЗА ПЪРВИ ПЪТ В КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ТРАКИЙСКИ СЪКРОВИЩА ОТ БЪЛГАРИЯ

На 1 септември в гр. Берген, Кралство Норвегия официално ще бъде открита изложбата „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България“, финансирана по Двустранния фонд за сътрудничество по Програми БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и програма БГ11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм.

Експозицията, която представя за първи път богатото наследство на древните обитатели на българските земи пред норвежка публика в старинния Берген – средновековна столица на Кралството и втори по големина град, ще продължи до 10 декември 2017 г.

Реализацията на изложбата е резултат от усилията на редица институции - Министерството на културата на Република България като водещ бенефициент и програмен оператор по програма БГ 08,  Националния исторически музей в София и Градския музей Берген като партньори и дирекция „Добро управление“, Министерски съвет като програмен оператор по програма БГ 11.

Особен принос за реализирането на изложбата има и Националното координационно звено (дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет), като основен инициатор на изложбата, осигуряващ нужната координация и подкрепа за успешното изпълнение на планираните дейностите.

Хронологическите рамки на изложбата обхващат периода от средата на ІІ хил. пр. Хр. до ІV в. сл. Хр. В нея ще бъдат представени 603 експоната, сред които най-прочутите тракийски съкровища (Панагюрското, Боровското, Летнишкото и др.), превърнали се в емблеми на тракийското изкуство. Наред с тях, за първи път извън България се показват богатите погребални дарове от владетелския гроб в Далакова могила при с. Тополчане, Сливенско, апликациите от колесница от с. Свирачи, Ивайловградско, бронзова глава на император от Нове (Свищов) и др.

Движимите културни ценности са от фондовете наНационалния исторически музей в София и 11 регионални музеи.

Концепцията включва иновативни експозиционни решения и цели да провокира по атрактивен начин интереса на зрителите, да популяризира България като туристическа дестинация, да задълбочи съвместното сътрудничество и представата за нейното минало и настояще, както и икономическите връзки между двете страни.

Изложбата е естествено продължение на доброто сътрудничество в областта на културата между България и Норвегия, което беше реализирано в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2007-2009 и 2009-2014 г., като са постигнати видими резултати на територията на цялата страна в областта на възстановяване на културното наследство, организиране на изложби на съвременното изкуство, дигитализация на културно наследство и др. В началото на 2018 г. се очаква да стартира набирането на проектни предложения и по новия програмен период 2014-2021 г.