ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМА BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

Днес се проведе заключителното събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск".
Приветствие направиха инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Грете Йодегорд, съветник по Финансовия и Норвежкия механизъм на ЕИП, Норвежко посолство Букурещ, г-жа Катя Долгова-Дрейер, Съвет на Европа и г-жа Даниела Цонева, НКЗ. Бяха поканени и представители на проектите, финансирани по Програмата, Румънския Програмен оператор и др. 

По програмата са изградени 4 младежки центъра в Стара Загора, Пловдив, Мездра и община "Средец" в столицата. Финансирани са 11 проекта в различни общини в страната, свързани с работа със социално слаби семейства.

В хода на програмата са обучени повече от 40 ромски образователни медиатора и над 200 учители.

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова заяви, че резултатите от проекта са изключително добри и визира обучените медиатори, способни да работят в мултикултурна среда. "В няколко посоки са дейностите по проекта - от една страна подготовка за предучилищна възраст, подготовка на социално-слаби семейства от ромски произход и създаване на младежки центрове", коментира Михайлова.

Медиаторите са свързващото звено между хората, имащи нужда от подкрепа и институциите. Целта е да интегрират уязвимите групи в обществото.