ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ

На 6-ти ноември се проведе заключителната конференция по проект "Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за гореща телефонна линия за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране". Проектът е финансиран по програма БГ14 "Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната власт" на Министерство на правосъдието и се изпълнява от Националното бюро за правна помощ (НБРП).

С приветствия към участниците в събитието се обърнаха г-жа Надежда Йорданова, началник на кабинета на министъра на правосъдието, г-жа Елена Чернева, председател на НБРП, г-жа Гюро Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България, г-жа Хане Юнхер, ръководител на департамент в Съвета на Еверопа (партньор по проекта) и г-жа Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет.

Проектът е с бюджет 337 863 евро и продължителност от 18 месеца. В рамките на проекта беше създадена телефонна линия за първична правна помощ с номер 0700 18 250, създаване на 2 центъра за първична правна помощ във Видин и Сливен и иницииране на законодателни промени с цел улесняване процеса на предоставяне на правна помощ. За периода на изпълнението си, в рамките на проекта са предоставени 9701 консултации по телефона и са проведени срещи с 1427 посетители в центровете. Поради големия интерес към услугите са направени постъпки те да продължат функционирането си и след края на проекта. Очаква се през 2016-та година да бъдат открити още 5 центъра за правна помощ в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Кърджали и Ямбол.

С презентация за оценката на въздействието на пилотните услуги към НБПП участие взе г-жа Иванка Иванова, програмен директор на Институт "Отворено общество". Тя очерта профила на ползвателите на услугата правна помощ и съществуващите проблеми при нейното предоставяне.