ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНИЯ С КАНДИДАТИТЕ ПО КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

График за провеждане на събеседванията с кандидатите допуснати до втория етап на конкурса за избор на външни оценители за оценка на проектни предложения по приоритет 1 „Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск“ и приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“ на Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. ще се проведат съгласно горепосочения график.

 

Документи
График за провеждане на събеседвания Изтеглете файл