КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМНА ОБЛАСТ 22 СЕ УДЪЛЖАВА

Глобален фонд и достоен труд и тристранен диалог по нормежкия финансов механизъм се удължава от 31.03.2012г. на 22.04.2012г., 12 часа местно норвежко време.