ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) - Институт "Отворено общество" обявява начало на втория конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: "Демокрация, права на човека и добро управление", "Социално включване и овластяване на уязвими групи", "Устойчиво развитие и опазване на околната среда", "Изграждане на капацитет на НПО".

 Крайният срок за подаване на проектите е 31 март 2014 г., 17:00 ч.

Подробни Насоки за кандидатстване и график на предстоящите информационни дни можете да откриете на страницата на програмния оператор.

 

Документи
Покана за набиране на проектни предложения Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване Изтеглете файл
Анекси към насоките за кандидатстване Изтеглете файл
Приложения към споразумения за изпълнение на проект Изтеглете файл