ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ПО НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНД

Националното координационно звено Ви информира, че считано от 6 април 2015 г. се прекратява приема на проекти по Неразпределения фонд в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво.