БЪЛГАРИЯ Е СРЕД ВОДЕЩИТЕ ДЪРЖАВИ В РЕАЛИЗИРАНЕ НА ФМ НА ЕИП И НФМ

 

С публикация под заглавие „Отварят се нови възможности за финансиране" , официалният сайт на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм представя напредъка по осъществяване на финансовите инструменти. „България и Полша са водещи сред държавите бенефициенти", продължава материала, като отбелязва одобрените наскоро 6 програми в областите гражданско общество, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, институционално сътрудничество и изграждане на капацитет, както и реформи в правосъдието и корективни услуги.

С цел улесняване достъпа до информация, сайтът публикува календар на предстоящите събития и обяви за набиране на проектни предложения, в който могат да се проследят инициативите за всяка от държавите бенефициенти. Тази информация ще можете да откриете и на нашия сайт.