Обща информация

Марияна Кордова
Началник на отдел "Двустранни програми за сътрудничество и финансови инструменти"

e-mail: m.kordova@government.bg

тел. 02 940 2444

 

Анелия Грозданова
държавен експерт 

e-mail: a.grozdanova@government.bg

тел. 02 940 2495