Други

Списание "Психолог" на Младежки център в гр. Стара Загора:

Брой 1

Брой 2

Документи
Стратегически доклад - 2013 г. Изтеглете файл
Анекс 1: Графика на проектните предложения Изтеглете файл
Анекс 2: Програмни партньори от страните донори Изтеглете файл
Стратегически доклад - 2014 г. Изтеглете файл
Актуализиран стратегически доклад - 2014 г. Изтеглете файл
Стратегически доклад - 2015 г. Изтеглете файл
Актуализиран стратегически доклад - 2015 г. Изтеглете файл