Докладване за нередности - благодарим ви

Благодарим ви, че подадохте сигнал за нередност.

Вашият сигнал ще бъде проверен и в случай, че се потвърди неговата достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности.

Самоличността ви няма да бъде разкривана.