Нормативна уредба

Документи
Актуализиран Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия Изтеглете файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия Изтеглете файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие между Република България и Кралство Норвегия Изтеглете файл