Добри практики

Документи
BG0011 "Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” Изтеглете файл
BG0014 Превенция на насилието-създаване на Младежки Център „Сигурност” в град Костинброд Изтеглете файл
BG0015 Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини „Райна Княгиня”, „Иванка Ботева”, „Мечо Пух” и детска ясла „Пролет” в Община Велико Търново Изтеглете файл
BG0017 Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи „Звънче”, с. Георги Дамяново Изтеглете файл
BG0021 Заедно за децата в риск – модел за превенция и реинтеграция на община Кюстендил Изтеглете файл
BG0023 Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрацията на Община Ямбол Изтеглете файл
BG0024 Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление Изтеглете файл
BG0026 Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни Изтеглете файл
BG0027 Създаване и въвеждане на географската информационна система (ГИС) за община Любимец Изтеглете файл
BG0028 Завършване и оборудване на административна сграда, за укрепване на административния капацитет за предоставяне на социални услуги в Община Ябланица Изтеглете файл
BG0029 IT предпоставка за развитието на ЕИО – община Антоново Изтеглете файл
BG0031 Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица Изтеглете файл
BG0035 Изграждане на канализационна система с Модулна пречиствателна станция за отпадни води в селата Поповец и Зимовина, община Стамболово Изтеглете файл
BG0039 „План „Бъдеще” – подобряване на капацитета на човешките ресурси в община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие” Изтеглете файл
BG0040 Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ “Иван Скендеров” – Община Гоце Делчев Изтеглете файл
BG0048 Реставрация и консервация на Шуменска крепост – люлка на цивилизациите живели в България Изтеглете файл
BG0051 Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство Изтеглете файл
BG0052 Разработване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България Изтеглете файл
BG0065 Старинен Созопол – манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете Изтеглете файл
BG0068 Възстановяване и опазване сградата на първото класно училище в България „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно-образователен център за младежи и туристи Изтеглете файл